Barnehagen vår

Foss Barnehage holder til i to ganske like bygg. De var de første barnehagene i Lier kommune, den gang Buskerud Fylkessykehus sine barnehager.
Beliggenheten er landlig og bygningene er omringet av flott og variert lekeområde. Et nydelig grøntareal med gress, trær, frukttrær og bærbusker, lekeapparater, «sykkelgate» og bakker til baselek og aking. Innomhus har vi gode, lyse og luftige rom. Her er gode muligheter for gruppeinndeling, variert lek og tema rom. De ansatte har gode arbeids- og pauserom. Barnehagen ligger rett ved området hvor Lier sykehus lå. Lierbyen ungdomsskole og Fosshagen seniorsenter er nærmeste naboer.


Deler av området hvor sykehuset lå er regulert til boligbygging; Lier hageby. Denne utbyggingen startet i 2019. Barnehagen har en lang historisk drift og mange av de ansatte har vært ansatt der i mange år. Vi har barnehagelærere, barnehagemedarbeidere og fagarbeidere med lang erfaring på hver avdeling. 

Barnehagen vår er et godt og trygt sted å være, en barnehage som tar godt imot barn og foreldre, som har som hovedmål at hvert barn skal sees spesielt.


Vi jobber med prosjekter i vårt daglige arbeid, prosjekter som til enhver tid er i samsvar med både ULNA barnehagene og Lier kommune sine satsningsområder


Vi har per i dag fem avdelinger med drift i våre to bygg. Vi har et flott og åpent lekeområde ute og vi benytter oss ofte av de mange turmulighetene i nærområdet. 

Vi har også en avdeling hvor vi drifter Åpen barnehage to dager i uken, tirsdag og torsdag fra kl 09.00-13.00. Her er det åpent for alle som vil komme med barna sine til samvær med andre barn og foreldre under ledelse, tilstedeværelse og veiledning fra ansatt i barnehagen. Grunnet smittevernhensyn i forbindelse med koronas er Åpen barnehage stengt frem til august.